In een ver verleden wachtte ik voor iedere Prinsjesdag vol smart op de jaarlijkse inkomensnota van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat was telkens smullen voor een liefhebber van statistieken. Tientallen tabellen en grafieken schetsten de inkomensverdeling en de inkomensontwikkeling voor allerlei bevolkingsgroepen. Daarmee kon je op de voet volgen hoe de inkomensongelijkheid
in Nederland zich ontwikkelde, welke groepen erop vooruitgingen en wie hadden ingeleverd.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers