Van de relletjes rond de eerste socialisten op de Dam in 1848 tot de ‘revolutie’ van Troelstra in 1918. Van de pioniers van de vara tot de dromen van Nieuw Links.

In 32 verhalen blikt De rode canon terug op anderhalve eeuw sociaal-democratische geschiedenis. Een geschiedenis van gedreven mensen en hun idealen, van debatten en conflicten en ook van vooruitgang en succes. De rode canon brengt op originele wijze nieuw historisch onderzoek en hedendaagse vragen over de sociaal-democratie samen.

De rode canon is een initiatief van de Werkgroep Geschiedenis van de Wiardi Beckman Stichting onder redactie van Karin van Leeuwen, Marijn Molema en Ilse Raaijmakers. Her boek werd voor het eerst gepubliceerd op 18 okt 2010.

Het boek is helaas niet meer bij de WBS te bestellen maar nog wel per hoofdstuk in te zien. De hoofdstukken zijn bijgevoegd als pdf.

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl