Op 19 maart 1986 behaalde de Partij van de Arbeid een grote overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen. Voor het eerst in haar geschiedenis werd de PvdA de grootste partij in de gemeenteraden. Daarmee leek de kiezer de PvdA te belonen voor haar felle oppositie tegen het eerste kabinet-Lubbers. Sinds dit in 1982 aan de macht was gekomen, voerde het onder het motto ‘no nonsense’ een hardvochtig sociaal beleid, dat veel weerstand opriep. Zo waren in 1984 alle uitkeringen en de ambtenarensalarissen met drie procent verlaagd - nog altijd een unieke ingreep - en in de twee jaar daarna werden de uitkeringen bevroren. De werkloosheid bereikte in datzelfde 1984 een naoorlogs record van meer dan 800.000 en liep daarna slechts heel langzaam terug.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers