De twee belangrijkste sociaaleconomische dimensies van bestaanszekerheid zijn inkomenszekerheid en werkzekerheid. Beide hangen samen, maar zijn niet zonder meer uitwisselbaar: wie werkt kan toch onvoldoende inkomen hebben (working poor) en, omgekeerd, kan een genereus stelsel van sociale zekerheid ook aan mensen zonder uitzicht op werk inkomenszekerheid bieden.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers