Volgens veel commentatoren waren de verkiezingen van 22 november 2006 een overwinning voor het conservatisme. De partijen die winst boekten — SP, ChristenUnie, Partij voor de Vrijheid — zouden elk op hun eigen manier behoudzuchtig zijn en hervormingen willen tegenhouden. Los van de vraag of deze interpretatie juist is, moeten we ons afvragen hoe erg dergelijke behoudzucht eigenlijk is.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers