Zeventien succesverhalen uit de V.S.

Amerikaanse toestanden: daar waarschuwden politici van de PvdA toch altijd voor als het CDA en de VVD weer eens aan het minimumloon zaten te morrelen? En inderdaad: er valt veel negatiefs over het overheidsbeleid in de VS te vertellen. Maar er is ook een andere kant: in een bruisende en inspirerende stad als New York, maar ook op federaal niveau, zijn tal van oude en nieuwe beleidsinitiatieven te vinden die het navolgen waard zijn.

Leden van de PvdA-afdeling New York grepen de pen en presenteren, met destijds de Amerikaanse presidentsverkiezingen in zicht, een aantal succesverhalen (en één voorbeeld hoe het niet moet - voor het tegenwicht). Van de 311 Citizen Service Center tot positieve acties; van de daklozenzorg tot de Amerikaanse Tabaksblat; van speelplaatsen in New York tot het gebruik van jong talent in het American Football.

Inhoudsopgave:
5 Voorwoord
9 Inleiding - Heeft Amerika nog iets links te bieden? Interview met Ad Melkert door Lotte Vester
17 Het 311 Citizen Service Center door Hans Anker
23 Tabaksblat loopt stage in Amerika door Reinier Prijten
27 Business Improvement Districts door Eelco Slagter
33 Rolstoelliften op bussen in New York door Reinier Prijten
37 Positieve actie zorgt voor diversiteit door Heleen Mees
41 De Bryant Park Reading Room - gratis openluchtbibliotheek door Hans Anker
45 Geld en kunst in Amerika en Nederland door Reinier Prijten
49 New York Cares door André Brands
53 Leeftijd taboe op Amerikaans c.v. door Reinier Prijten
57 Californië: vier conclusies over marktwerking en deregulering door Bart Oosterhuis
61 Een Caucus a la Hollandaise door Rick Slettenhaar
65 Daklozenzorg in New York door André Brands
69 Parkpoortjes en de Antiquities Act door Reinier Prijten
71 American Football scoort met 'draft' door André Brands
75 New Yorkse rookwet: schrikbeeld voor Nederland door Reinier Prijten
79 Speelplaatsen in New York door Hans Anker
83 My Neighbourhood Statistics door Eelco Slagter

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl