Nu het marktdenken in de politiek over zijn hoogtepunt heen lijkt, dringt een ander marktfenomeen steeds nadrukkelijker op de voorgrond. Het ongeduldige kapitaal, dat via private equity en hedge funds in zo kort mogelijke tijd een zo hoog mogelijk rendement wil behalen, tracht de macht te grijpen in beursgenoteerde ondernemingen die het aandeelhoudersbelang onvoldoende prioriteit zouden geven. Stork, Nielsen (voorheen VNU), Ahold, PCM, ABN-Amro - het zijn niet de kleinste bedrijven die door de aandeelhouders onder druk worden gezet om hun koers te wijzigen. Het lijkt erop dat de harde wetten van het hedendaagse globale kapitalisme steeds minder ruimte laten voor een compromis tussen economische en sociale belangen, tussen welvaart en welzijn, tussen eigenbelang en solidariteit.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers