Pieter Boot is hoofd sector Klimaat, Lucht en Energie bij hetĀ Planbureau voor de Leefomgeving