Jaap Woldendorp is universitair docent bij de afdeling bestuurswetenschap en politicologie aan de Vrije Universiteit en heeft onderzoek gedaan naar corporatisme in Nederland en vanuit vergelijkend perspectief.