Jaarboek 2013

Waarom maakt werk ons nog steeds ongelukkig? Wanneer is de strijd tussen flexwerkers en vaste werknemers nou eens afgelopen? Hoe houden bedrijven op aandeelhouders met kwartaalcijfers te bedienen, en beginnen ze weer voor de maatschappij te produceren?

In de gelukkige onderneming geven Frans Becker en Menno Hurenkamp, Annemarieke Nierop, Klara Boonstra, Ivo Kuypers en Leni Beukema, Harry Starren, Hubert Smeets, Jelle van der Meer, Mei Li Vos, Ronald Dekker, Fabian Dekker, Jurre van den Berg, Tom Plat en Hendrik Noten, Dimitris Pavlopoulos, Frits Prakke, Wim van Hennekeler en Jaap Woldendorp antwoord op deze vraag.

‘De gelukkige onderneming' is een publicatie van de Wiardi Beckman Stichting en verschijnt onder redactie van Frans Becker en Menno Hurenkamp bij Uitgeverij Van Gennep.

Besprekingen van het boek in de pers
Ad Valvas VU
'Management desastreus voor arbeidsverhoudingen aan de VU'
Blog afdeling Sociologie van de VU
Dimitris Pavlopoulos schrijft mee aan “De gelukkige onderneming”
Volkskrant
De gelukkige onderneming" van WBS bij de zes 'echt goede boeken' van Volkskrant. Zie ook de foto hiernaast.

Bestellen: 
U kunt het boek bestellen via het secretariaat van de WBS: info@wbs.nl voor € 5,- exclusief verzend-kosten.

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2019)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Wiljan Linders [eindredactie]

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl