Waarom waarden ertoe doen

De samenleving is uit balans. Op scholen en op het werk, in buurten en wijken zetten marktwerking,vraagsturing en het streven naar efficiency mensen onder druk. Wat rechtvaardigheid of solidariteit is in de praktijk, raakt steeds meer buiten beeld. Niet gek dat mensen permanent ontevreden lijken over de politiek.

Tegenwicht verenigt een serie gerenommeerde auteurs vanuit de gedachte dat eht tijd is om waarden terug te brengen in de politiek, om de technocratie en de heerschappij van eht geld te lijf te gaan. met bijdragen van onder meer Paul de Beer, Rene Cuperus, Margo Trappenburg, Hans Achterhuis, Gabriel van den Brink, Merijn Oudenampsen, Rutger Claassen, kees Schuyt, Jan Willem Duyvendak, Mark Elchardus, Evelien Tonkens, Pieter Hilhorst en Arie van der Zwan.

Onder redactie van Menno Hurenkamp, Annemarieke Nierop en Monika Sie Dhian Ho, respectievelijk Hoofd- en eindredacteur van S&D en directeur van de Wiardi beckman Stichting.

Bestellen: 
'Tegenwicht. Waarom waarden ertoe' doen is te verkrijgen bij de betere boekhandel. Als u het boek bij ons wilt bestellen, dan kunt u contact met ons opnemen via [070] 26 29 720 of info@wbs.nl. Als wij het boek op voorraad hebben, dan zijn de totale kosten 5 euro (exclusief verzendkosten).

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2019)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Wiljan Linders [eindredactie]

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl