Jaarboek 2009

Onder redactie van: Frans Becker & Menno Hurenkamp. Gastredacteur: Pieter Tops.

Inhoud

 • Frans Becker en Menno Hurenkamp - Inleiding 7
 • Pieter Nieuwenhuijsen en Paul Bordewijk - Volatiele jaren. Twintig jaar sociaal-democratische gemeentepolitiek 19
 • Ruud Vreeman - De stad en de economie 43
 • Pieter Tops - De PvdA en het nieuwe stedelijke activisme 51
 • Carolien Gehrels - Sociaal-democratische stadspolitiek en de noodzaak van kunst en cultuur in een wereldstad 61
 • Simon B. Kool - De Drufabriek in Ulft 75
 • J.Th.J. van den Berg - Sociaal-democratie, gemeentelijk bestuur en de vloek van de technocratie 101
 • Gerard Anderiesen - Het moeizame huwelijk tussen overheid en corporaties 119
 • Bert Otten - Wethouderssocialisme nieuwe stijl. Van plannen naar binden 133
 • Ferd Crone en Bouwe de Boer - Locale consensus als basis voor milieubeleid 153
 • Rutger Zwart en Jan-Jaap van den Berg - De heruitvinding van de sociaal-democratie op lokaal niveau 159
 • Jouke de Vries - De gemeente als eerste overheid 169
 • Jelle van der Meer - De spagaat van Loppersum 181
 • Personalia 195
 • Personenregister 199

--> download de pdf

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten