Na het krachtige ‘nee’ van de Nederlandse kiezers bij het referendum over de Europese Grondwet, bezint de PvdA zich op haar koers. Hoe te komen tot een ‘wenkend Europees perspectief’ waar de achterban zich in herkent, vraagt Ruud Koole zich af. ‘We moeten werken aan een Europees project dat geen vrees inboezemt, maar juist zekerheid verschaft.’

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers