Alles wijst erop dat we aan de vooravond staan van een zware recessie. Dat betekent grote onzekerheid over pensioenen, werkgelegenheid en welvaart in het algemeen. En toch, als de crisis leidt tot herbezinning op de inrichting van onze samenleving dan zou ze een blessing in disguise kunnen blijken.