De Wiardi Beckman Stichting heeft een kleine staf van betaalde medewerkers en steunt in belangrijke mate op een breed netwerk van mensen die werkzaam zijn in de wetenschap, maatschappelijke organisaties en het openbaar bestuur. Wilt u met ons meedenken of heeft u opmerkingen over ons onderzoek, dan waarderen wij het zeer als u contact met ons opneemt.

Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12 
2595 ET Den Haag
telefoon: [070] 262 97 20
e-mail: info@wbs.nl
rekeningnummers: NL20INGB0000 030603 (voor het betalen van bestelde WBS-publicaties) en NL74 RABO 0135 981 859 (voor donaties aan de WBS)
RSIN-nummer (fiscaal nummer): 002956159