Verdrietig staan we stil bij de dood van Wim Kok. De man die als leider van de FNV en de Partij van de Arbeid de belichaming van de sociaal-democratie was. Die in zijn persoonlijk levensverhaal ook precies het pad van onze trotse traditie heeft gelopen. Door goed onderwijs en goed werk moet elk mens zich kunnen ontwikkelen, ongeacht afkomst. Altijd bereid tot overbruggen en samenwerken, de polder was zijn territorium, maar wel op grond van de eigen verantwoordelijkheid. Die durfde hij volledig te nemen, ook als het ging om voor de achterban moeilijke opvattingen. In die zin was hij ook een bestuurder en de karavaan moest altijd voort. In de spanning tussen ideologie en uitvoering, waarin een progressieve constructieve politieke beweging opereert, heeft hij altijd op uiterst intelligente en standvastige wijze gehandeld. Wij zijn hem daarvoor grote dank verschuldigd.

> Bijgesloten een artikel dat Wim Kok schreef voor S&D in 1983, als voorzitter van de FNV: 'Volledige werkgelegenheid: uitdaging voor de jaren tachtig'.

Wim Kok afgebeeld in S&D 1987-5

Wim Kok afgebeeld in S&D 1987-5

Wim Kok in S&D 1989-5

Wim Kok afgebeeld in S&D 1989-5