Jaarboek 2006

Het WBS-jaarboek 2006 is geen gemakkelijk oppositieboek vol Schadenfreude, maar een gedegen analyse van een heftige regeringsperiode. Met beschouwingen over de verstoorde rust in de Nederlandse politiek, de christen-democratische ideologie, de linkse oppositie, Balkenende in de media en belangrijke onderdelen van het regeringsbeleid: de hervorming van de verzorgingsstaat, de gezinspolitiek, het normen-en-waardendebat, Europa, de interventiemissies, de inburgering en het innovatiebeleid.

Het boek staat onder redactie van Frans Becker, Wim van Hennekeler en Menno Hurenkamp en bevat bijdragen van Jouke de Vries, Kees van Kersbergen en André Krouwel, Jaap Jansen, Frans Leijnse, Liesbet van Zoonen, Menno Hurenkamp en Monique Kremer, Hans Boutellier, Jan Rood, Shervin Nekuee en Bart Top, Heleen Mees, Bart Nooteboom, Paul Rusman en Simon Kool.

--> download de pdf

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl