S&D nummer 6

Redactioneel - Houvast

Column Marijke Linthorst - GroenLinks?
Jan Willem Erisman & Krijn Poppe - De economie van de landbouw
Den Uyl-lezing Lodewijk Asscher - Om de zekerheid van het bestaan

Rutger Claassen - Een dashboard voor een intelligente lockdown
Column Sandra Doevendans - Pauzeknop voor mensen met schulden
Hendrik Noten - Werk minder, red de wereld

Over beginselen Maarten van den Bos - ‘U woont hier en heeft dus het recht om er iets van te vinden
Ben Dankbaar - Wat is er mis met marktwerking?
Meike Bokhorst - Toezien op menselijke maat in publieke dienstverlening

A. L. Snijders - Spijt

Download S&D als EPUB bestand

U kunt dit nummer van S&D downloaden als ebook en lezen op uw computer met bijvoorbeeld iBooks of Adobe Digital Editions.

Spijt

Door: A.L. Snijders

Toezien op de menselijke maat in de publieke dienstverlening

Meike Bokhorst - In reactie op het in november verschenen advies ‘Toezicht als tegenkracht’ richtten de staatssecretarissen van Financiën een inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane op. Deze inspectie moet helpen de menselijke maat in de dienstverlening van de Belastingdienst terug te brengen.

Wat is er mis met marktwerking?

Ben Dankbaar - Sinds de jaren tachtig raakte vermarkting en bedrijfsmatig werken in zwang als de oplossing voor vrijwel alle maatschappelijke problemen. Sinds kort pleiten vrijwel alle politieke partijen – zelfs de VVD – voor een grotere en actievere rol voor de overheid. Maar staatsinterventie en marktwerking staan niet tegenover elkaar.

Over beginselen: democratie

Sociaal-democraten kunnen altijd terugvallen op hun beginselen. Maar bedoelen we er altijd hetzelfde mee? In de rubriek 'Over beginselen' vragen we telkens een auteur om te schrijven over een sociaal-democratisch beginsel dat hij of zij het belangrijkste vindt. Maarten van den Bos trapt af met het beginsel democratie.

Werk minder, red de wereld

Hendrik Noten - De opwarming van de aarde is alleen af te remmen als we minder groeien, minder kopen en minder werken. Technologie en innovatie alleen gaan ons niet redden. Sommige sectoren moeten grotendeels verdwijnen en dat maakt mensen kwetsbaar. Als we welzijn en zekerheid onderdeel maken van de ‘groene agenda’ kunnen we duurzamer én gelukkiger worden.

Column - Pauzeknop voor mensen met schulden

Sandra Doevendans - Mensen in de schulden hebben behoefte aan een ‘pauzeknop’, waarbij alle aanmaningen en incasso’s automatisch op pauze gezet worden op het moment dat mensen met problematische schulden hulp zoeken. Zo krijgen mensen rust, lopen kosten niet nog verder op en kunnen ze de weg naar een schone lei beter afleggen.

Den Uyl-lezing 2020 - Om de zekerheid van het bestaan

Op maandagavond 7 december hield Lodewijk Asscher in de Rode Hoed de 27ste Den Uyl-lezing. 'Het is tijd voor een beter normaal en een PvdA die met trots haar ideologische veren gebruikt om mensen te laten vliegen.' lees of kijk de lezing hier terug.

De economie van de landbouw

J.W. Erisman & K. Poppe - De Nederlandse landbouwsector is een economisch succesverhaal dat ook nog eens zorgt voor lage voedsel-prijzen. Keerzijde hiervan is de zware wissel die de landbouw op onze milieu- en leefomgeving trekt. En boeren zitten in de knel tussen milieuwetgeving en druk tot schaal-vergroting en intensivering. Hoe zorgen we beter voor boer en aarde?

Column - Groenlinks?

Marijke Linthorst - De verkiezingsprogramma's van GroenLinks en de PvdA vertonen grote overeenkomsten. Maar is GroenLinks wel een geschikte partner om progressieve idealen te verwezenlijken?

Redactioneel - Houvast

De verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten zijn bekend, en bijna allemaal vastgesteld.

Een dashboard voor een intelligente lockdown

Rutger Claassen - Afgelopen corona-jaar is een reeks aan vrijheidsbeperkende maatregelen ingesteld, met de ‘intelligente lockdown’ van dit voorjaar als hoogtepunt. Maar zijn al die geboden en verboden wel terecht? Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten persoonlijke, collectieve en morele vrijheid in onderlinge samenhang worden gewogen.

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl