Inhoud

 • Column Menno Hurenkamp Meebewegen
 • Kati Piri & Lilianne Ploumen Mensenrechten in Marokko
 • Leo van der Wees Publiek geld = publieke informatie = publieke toegang
 • Dirk Achterbergh & Kees–Jan van Klaveren wie is de patiënt?
 • Rob Wolvers De moeizame verhouding met de krijgsmacht
 • Column KlaraBoonstra Macht aan de nieuwe collectieven 

Bouwen alleen is niet genoeg

 • Peter Boelhouwer De toekomst van ons wonen
 • Francine Houben & Armand Paardekooper Overman Ver weg is het nieuwe dichtbij
 • Wim Derksen Uniek en geborgen wonen
 • Willem Heesen Een stad voor iedereen
 • Lobke Zandstra Dromen van een duurzame stad

Linkse waarden

 • Teun Dominicus Ga je mee verdwalen?
 • Yourik Malet Sociaal-democratie als bindingsmiddel van de samenleving
 • Naomi Woltring Sluitstuk van linkse waarde

De moeizame verhouding met de krijgsmacht

Rob Wolvers - Bezuinigen op Defensie heet een linkse hobby te zijn. Maar er is de laatste decennia zo veel bezuinigd dat het de vraag is of de krijgsmacht haar taak nog wel kan uitvoeren. Een vernieuwde visie op Defensie is hard nodig, ook omdat de wereld waarin de krijgsmacht opereert drastisch is veranderd.

Wie is de patiënt?

Dirk Achterbergh en Kees-Jan van Klaveren - Al jaren overheerst bij beleidsmakers in de zorg een ‘rechts’ mensbeeld. De PvdA moet ophouden daarin mee te gaan. Een leus als ‘Zeker zijn van goede zorg’ is loos als patiënten vooral gezien worden als zelfkiezende en autonome regisseurs van de zorg die zij nodig hebben.

Publiek geld = publieke informatie = publieke toegang

Leo van der Wees - Veel informatie die met publiek geld tot stand komt, is niet toegankelijk voor een breed publiek. Proefschriften, wetenschappelijke artikelen, commentaren op gerechtelijke uitspraken – ze zijn pas in te zien na betaling. Open access komt maar niet van de grond, terwijl eigenlijk iedereen ervoor is. Nodig is een eenmalige investering in onafhankelijke publicatieplatforms en aanpassing van de Auteurswet.

Mensenrechten in Marokko

Kati Piri en Lilianne Ploumen - Daar staat hij. In lichtblauw overhemd tussen de advocaten in zwarte toga’s. Tien maanden isoleercel en marteling hebben hem niet kunnen breken. We zitten in de rechtbank van Casablanca, nog geen tien meter van de bekendste leider van de protesten in het Rifgebied, in het noorden van Marokko: Nasser Zefzafi.
Linkse waarden

Sluitstuk van linkse waarden

Naomi Woltring - De PvdA vergat dat verzorgingsstaat er is om economische gelijkheid te bevorderen, niet om kansen te bieden aan de zwaksten in de samenleving. Dat kwam doordat links haar eigen sociaaleconomische visie verloor en volledige werkgelegenheid als economisch doel liet varen. Het belangrijkste doel van links voor de komende jaren moet het uitdenken en opbouwen van alternatief macro-economisch en sociaaleconomisch beleid zijn. Zodat de arbeidsmarkt weer eerlijker en de inkomensverdeling weer gelijker worden.
Bouwen alleen is niet genoeg

Ver weg is het nieuwe dichtbij

Francine Houben & Armand Paardekooper Overman - Een sociale en duurzame leefomgeving voor arm en rijk. Het lijkt een onbereikbaar ideaal maar Francine Houben en Armand Paardekooper Overman laten zien hoe dromen realiteit kunnen worden, van Sri Lanka tot Rotterdam-Zuid. 

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 91 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

S&D digitaal

> U kunt zich abonneren op de (gratis) online S&D-nieuwsbrief.

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor een overzicht per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2017)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik Jan de Boer, Meike Bokhorst, Klara Boonstra, Menno Hurenkamp, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [eindredactie]

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl