Column Tom Eijsbout Partij van de Werkelijkheid

Agnes Jongerius & Gerard Oosterwijk TTIP: vier keer nee, tenzij

Leonadis Vatikiotis Afscheidsbrief aan Jeroen Dijsselbloem

Het nieuwe belastingstelsel: een schot voor de boeg

Bas Jacobs Zonder effectieve belasting op vermogen blijvende inkomensongelijkheid

Roos van Os Nederland pretpark voor het grootkapitaal

Bertus Mulder Arbeid in Nederland: altijd al ondergeschikt

Gunnar de Haan In de geest van het Maagdenhuis

Christian Mommers & Myrthe Wijnkoop Opvang in de regio: de feiten en mythe

Paul de Beer Basisinkomen, basisbaan of gewoon armoede bestrijden?

A.L. Snijders Vrijdenker

Binding als politieke opdracht

Tanja Jadnanansing Loopbaanleren is een vak

Jan van Zijl Gelijke kansen: het ongemakkelijke verhaal

Saskia Boumans Geef jongeren de beloning die ze verdienen

Iris Andriessen & Jaco Dagevos Invechten of aanpakken?

Ruud Koopmans Weg met het slachtofferdenken van moslims

 

 

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten