Ongelijke onderwijskansen zijn een onvermijdelijk verschijnsel van elke samenleving met een sterke arbeidsdeling, stelt Jaap Dronkers in Ruggengraat van ongelijkheid. De hoogte van die ongelijkheid is echter beïnvloedbaar. Dronkers bespreekt de mogelijkheden hiertoe.

Jaap Dronkers is als hoogleraar sociale stratificatie en ongelijkheid verbonden aan het Europees Universitair Instituut in Florence. Meer informatie over Jaap Dronkers vindt u op de website: www.eui.eu/Personal/Dronkers.

Ruggengraat van ongelijkheid is de uitwerking van een lezing die Jaap Dronkers hield in de Friedrich-Ebert-Stiftung. In het boek analyseert hij - op basis van zijn uitgebreide kennis van het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied - nauwkeurig welke factoren ongelijkheid in het onderwijs bevorderen. Hij onderwerpt de sociaal-democratische onderwijspolitiek aan een nader onderzoek en stelt vast dat deze bepaald niet altijd heeft bijgedragen aan het verminderen van ongelijkheid. Dronkers formuleert op grond van zijn bevindingen zeven aanbevelingen voor een succesvol onderwijsbeleid.

Ruggengraat van ongelijkheid. Beperkingen en mogelijkheden om ongelijke onderwijskansen te veranderen, Jaap Dronkers, Mets & Schilt en de Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam 2007.

Dit boek is niet meer te bestellen.

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl