The social democratic experience

In tal van Europese landen spelen sociaal-democraten sinds de jaren negentig een vooraanstaande rol bij de hervorming van de verzorgingsstaat. Zij zitten daarbij ingeklemd tussen de noodzaak van aanpassingen en een kritisch electoraat. Om hun kiezers niet te verliezen, is niet alleen goed beleid nodig, maar ook een overtuigend verhaal en overtuigend leiderschap. Public Discourse and Welfare State Reform gaat over de strategische vragen die sociaal-democratische partijen daarbij zijn tegengekomen en welke oplossingen zij hebben gezocht.

Voorwoord A European mosaic of reform
Vivien A. Schmidt The role of public discourse for social democratic reform projects in Europe
Peter Robinson Britain's Labour government and public discourse
Thomas Meyer Laggard Germany - The missing discourse on welfare recalibration
Margarete Hasel and Herbert Hönigsberger Understanding Germany's Chancellor - Chancellor strategies and Chancellor communications
Frans Becker and René Cuperus Welfare state blues - Thirty years of reform policy in the Netherlands
Paolo Borioni Public discourse and reformist culture in Italy
Georgi Karasimeonov Post-communist social democracy between traditional values and new realities
Roby Nathanson Bread and bullets - The left's role in Israel's policy discourse
Christoph O. Meyer Europeanization of public discourses - Wishful thinking or reality?
Stephen Day The party of European Socialists - Transnational aspirations, national realities
Emma Reynolds - Is the structure of European parties insurmountable barrier for effective discourse?

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2019)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Wiljan Linders [eindredactie]

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl