In deze podcast-reeks onderzoekt hoogleraar Sarah de Lange de staat van de sociaal-democratie met wetenschappers uit binnen- en buitenland. Sarah de Lange bekleedt de Dr. J.M. den Uyl-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. Zij onderzoekt de ontwikkelingen in het democratisch socialisme, in relatie tot wetenschap en samenleving.

Download en abonneer je op de podcast via | Spotify | Soundcloud | Pocket Casts

#4 - Wouter Schakel over politieke (on)gelijkheid in de democratie
Politieke gelijkheid is een van de fundamenten van de democratie. Ondanks het belang van politieke gelijkheid weten we weinig over de mate waarin het in de praktijk wordt verwezenlijkt. Het proefschrift van Wouter Schakel, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Leiden, toont aan dat politieke gelijkheid ernstig wordt bedreigd door het bestaan van sociale en economische ongelijkheid. Zijn uitgebreide studies laten zien dat burgers met hogere inkomens en opleidingsniveaus systematisch meer invloed hebben op beleid dan burgers met de lage- en middeninkomens en lage- en middenopleidingsniveaus. In deze aflevering spreekt Sarah de Lange met hem over zijn bevindingen, en wat zij betekenen voor de democratie.

podcast 4

#3 - Agnes Akkerman over hoe werk en werkomgeving stemgedrag beïnvloeden
In deze aflevering - die live werd opgenomen op het PvdA-congres in Nieuwegein - spreekt Sarah de Lange met hoogleraar Agnes Akkerman (Radboud Universiteit) over hoe werk en werkomgeving politieke attitudes en stemgedrag beïnvloeden. Waarom leidt een gebrek aan ‘voice’ (inspraak) op de werkvloer tot onvrede en steun voor populistische partijen en wat betekent dat voor de steun voor sociaal-democratische partijen? 

podcast3

#2 – Nick Martin on how party ties with organizations can deliver them more loyal voters
Volgens UvA-onderzoeker Nick Martin kunnen politieke partijen nog steeds een duurzame relatie opbouwen met hun kiezers. Als een partij nauwe banden onderhoudt met maatschappelijk organisaties en belangengroepen, neemt de kans toe dat kiezers loyaal blijven aan die partij. 

Podcast 2

#1 – Simon Hix about the The Rise and Fall of Social Democracy
In de eerste aflevering is de Britse politicoloog Simon Hix van de London School of Economics and Political Science te gast. Simon Hix verzamelde alle verkiezingsuitslagen van 31 landen in de periode 1918-2017. Aan de hand van zijn onderzoek ontwikkelde hij nieuwe inzichten over de opkomst en neergang van de sociaal-democratie. 

Podcast 1

 

Podcast met Simon Hix

Vlnr: Simon Hix, Maurits Appeldoorn, Sarah de Lange

Deze podcast wordt geproduceerd door Maurits Appeldoorn. Foto's door: Wiljan linders en Michiel Goudswaard.

 

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2019)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Wiljan Linders [eindredactie]

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl