‘Ping.’ Moeder van twee, pas gescheiden en wanhopig op zoek naar een huis. Nog langer met haar kinderen in een kamertje bij vrienden blijven gaat niet. Koste wat het kost wil ze de kinderen niet meenemen naar de daklozenopvang. Je voelt haar angst de kinderen kwijt te raken. Ik lees mee over de schouder van ons webcare team. Mijn handen jeuken, we hebben toch 40.000 woningen? Hoezo kunnen we niet gewoon helpen? Ik werk dan nog maar net bij een woningcorporatie en weet nog niet dat alle dagen bol zullen staan van dit soort verhalen. Zoveel dat ze me achtervolgen. Voor ieder vleesgeworden mens achter de statistieken van de woningnood wil je wat doen. Maar tegen het geweld van de markt en de politieke keuzes die worden gemaakt, valt bijna niet op te vechten.

Een paar jaar geleden zei ik tegen vrienden dat als ik bij een corporatie zou werken ik wel zou weten wat ik met al dat geld zou doen. Veel en veel meer betaalbare woningen bouwen, investeren in betere woningen en in buurten waar je thuis wilt komen. Iedereen wist toch immers dat corporaties schathemeltjerijk zijn. Nu werk ik daar en heeft iedere dag weer een moeilijke keuze. Verkopen we nog wat woningen daar, of moeten die huurders nog een paar jaar wachten op een renovatie? Natuurlijk had ik me ingelezen en wist ik dat de situatie financieel niet zo rooskleurig was als de spindokters me hadden doen geloven. Toch sta ik telkens weer verbaasd hoe iedere corporatie waar ik mee samenwerk het onderste uit de kan haalt. Maximaal verantwoord lenen om maximaal te investeren. En nog lukt het niet. Ieder jaar is het aandeel betaalbare woningen in Nederland weer kleiner en zitten meer mensen in de knel.

Ooit, in de tijd van mijn opa, was er ook grote nood aan betaalbare woningen. Toen, rond 1900, snapten zelfs de liberalen dat het stukje markt in de woningmarkt niet werkt. De overheid nam het met een ongekend ambitieuze Woningwet op zich om te zorgen dat mensen goed en betaalbaar konden wonen. Speculatieve grondeigenaren werden onteigend, woningcorporaties werden opgericht en er kwamen strenge eisen aan de kwaliteit en betaalbaarheid van woningen.

Het ministerie doet nu alsof ze miljarden investeert om de woningnood te verlichten. Als je beter kijkt dan zie je dat toch weer honderden miljoenen aan extra belasting worden geïnd bij sociale huurwoningen. De commerciële huursector, waar huren torenhoog worden en geld stroomt als water, wordt ondertussen ongemoeid gelaten. Terwijl ik dat nieuws lees, hoor ik ook het schrijnende verhaal van een schijnbaar doodgewone twintiger in de daklozenopvang. Op zo’n dag zit het me behoorlijk hoog.

Wat een droom zou het zijn om weer een deltaplan voor wonen te hebben. Als wordt erkend dat het niet je eigen domme schuld is dat je geen betaalbare woning kunt vinden, maar een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Als wonen weer als grondrecht wordt gezien. Het is tijd voor echte ambitie.

 

Auteur(s)

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten