Door: A.L. Snijders

Mijn oudoom Jaspik Snijders is een liefhebber en kenner van de dichter Kavafis (1863 - 1933), die werd geboren in Alexandrië en daar ook stierf. Hij was een dichter die na z’n dood wereldberoemd werd en nog steeds is. Mijn oudoom is een man die me graag onverwacht een bezoek brengt. Gisteren, 4 april, stond hij voor m’n deur die ik aanvankelijk niet voor hem opende. Ik had hem drie jaar niet gezien en vroeg me af waarom hij me juist in deze moeilijke tijden bezocht. Als hij nu een maand geleden had aangebeld had ik het wel kunnen begrijpen, hij was altijd een vreemde man geweest die laat of niet reageerde op het dagelijkse nieuws. Deze keer wist hij wel dat een virus ons leven beheerste, maar hij dacht dat wij als familieleden geen gevaar liepen. Ik legde hem uit dat ik hem onder protest  zou binnenlaten als we zeker anderhalve meter van elkaar verwijderd zouden blijven. Dit lukte, hij had een bundel onvoltooide gedichten van Kavafis bij zich, vertaald door Mario Molegraaf, die niet alleen vertaalde, maar ook moeilijke passages uitlegde.

Ik bladerde en bleef hangen bij het volgende gedicht.                                                        

Bisschop Pegasios

 

Zij betraden de prachtige tempel van Athena,

de christelijke bisschop Pegasios

de christelijke prins Julianos.

Ze bekeken met verlangen en liefde de beelden –

toch spraken ze aarzelend,

met toespelingen, met dubbelzinnige woorden,

met zinnen vol voorbehoud,

want de een was niet zeker van de ander,

en dus vreesden zij zich bloot te geven,

de valse christelijke bisschop Pegasios

de valse christelijke prins Julianos.

Over deze prins en bisschop wilde ik wel eens wat meer weten. In de uitleg stond: ‘Het speelt in 355 in de buurt van Ilion, waar een beroemde tempel van Athena was. Julianos, de latere keizer, had heimelijk het christendom al afgezworen. Ook bisschop Pegasios was in het geheim heiden.’

Ik vroeg of er ook gedichten waren opgenomen die geen uitleg behoefden. Jaspik koos er een uit.

Op de kade

 

Bedwelmende nacht, in het donker, op de kade.

En later in de kleine kamer van het hoeren-

hotel - waar we ons volkomen aan onze ziekelijke

hartstocht overgaven, uur na uur, aan ons soort liefde -

tot de ramen oplichtten bij de nieuwe dag.

 

Vanavond, net zo’n nacht, liet voor mij

die nacht van zo lang her herleven.

 

Geen maan, erg donker

(maar goed ook). De nacht van onze ontmoeting

op de kade; op grote afstand

van de cafés en de bars.

Op de achterflap stond: ‘In deze gedichten, onvoltooid of niet, zit de hele Kavafis. Poëzie om te lezen, maar vooral om mee te leven, vervuld van de verslavend-verschrikkelijke spanning van het verbodene. Als je geen homo bent, wil je het na het lezen van de gedichten van K.P. Kavafis onmiddellijk worden.’

Mijn oudoom Jaspik Snijders was toevallig homo, maar toen ik hem vroeg of dat ook de aantrekking van Kavafis was, moest hij lachen. ‘Nee, ik ken ook homoseksuele dichters die slechte gedichten schrijven.’

Auteur(s)

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten