Romke van der Veen beschrijft in dit boek hoe de effectiviteit en de legitimiteit van de verzorgingsstaat onder druk staan. Is die verzorgingsstaat in de 21e eeuw nog wel nodig? En zo ja, brokkelt de maatschappelijke steun voor de betreffende voorzieningen niet steeds meer af? Een selectieve 'waarborgstaat', uitsluitend gericht op maatschappelijk zwakken en behoeftigen, wijst Romke van der Veen af. Die ondermijnt de solidariteit, bestraft spaarzaamheid en zet de armoede-val wijd open.

De sociaal-democratie moet de breed toegankelijke, 'universele' verzorgingsstaat krachtig blijven verdedigen. De grote uitdaging ligt elders: in een andere organisatie van de saamhorigheid. Van der Veen geeft drie middelen voor het in stand houden van een publieke sector: ten eerste door de schaal waarop de voorzieningen zijn georganiseerd te verkleinen, ten tweede door rechten, plichten en toegangsvoorwaarden duidelijker te omschrijven, en ten slotte een beter onderscheid te maken tussen individuele en maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook op gevoelige terreinen als werkgelegenheid en arbeidsongeschiktheid. 

Bestellen
Als u 'Nieuwe vormen van solidariteit' wilt bestellen, dan kunt u contact met ons opnemen via [070] 26 29 720 of info@wbs.nl. Als wij het boek op voorraad hebben, dan zijn de totale kosten € 10,- (inclusief verzendkosten).

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl