Het is me gebeurd dat ik werd uitgescholden voor Bart Tromp. Dit omdat ik een met redenen omkleed maar niet subtiel minderheidsstandpunt in de krant schreef. Ja, opa vertelt. Na het lezen van Tromps bundel Hoe de wereld in elkaar zit. 25 jaar maatschappij, politiek en cultuur bleek me weer dat vervelender verwijten denkbaar zijn. Zijn overzicht van tweeëneenhalf decennium columns in Het Parool is een kritisch overzicht van alle kwesties tussen Lao Tse en de gekozen burgemeester. Als vanzelfsprekend komen daarbij ook de muiterij op de Bounty en Don Giovanni aan de orde. Tito Gobbi, wie kent hem niet?

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers