Met het schudden van haar ideologische veren heeft de sociaal-democratie, ook in Nederland, een grote vergissing begaan. Ze kwam in technocratisch vaarwater terecht, en zag daarbij ook nog eens over het hoofd dat rechtse partijen het politieke initiatief naar zich toetrokken. En niet in de laatste plaats: ze sneed de band door met haar eigen sociaal-democratische traditie. Die traditie heeft niets van haar relevantie verloren. Ze moet - in nieuwe omstandigheden - herontdekt en heruitgevonden worden. Paul Kalma onderzoekt in dit boek de waarden, de instituties en de cultuur van de sociaal-democratie op hun bruikbaarheid voor een linkse programma. Van het 'primaat' van de vrijheid tot de blinde vlekken van het vooruitgangsgeloof ('morele vooruitgang bestaat niet'). Van welvaart op wereldschaal en een coöperatief kapitalisme tot de noodzaak van een radicale ecologische politiek. Van de verdediging van de rechtstaat tot uitbreiding van de politieke en de maatschappelijke democratie ('burgers zijn veel meer dan kiezers').

Bestellen
Als u 'Links, rechts en de vooruitgang' wilt bestellen, dan kunt u contact met ons opnemen via [070] 26 29 720 of info@wbs.nl. Als wij het boek op voorraad hebben, dan zijn de totale kosten € 20,- (inclusief verzendkosten).

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2019)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Wiljan Linders [eindredactie]

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl