Jaarboek 2011

De financiële crisis die in 2007 en 2008 ons economisch bestel ontwrichtte houdt de wereldeconomie nog steeds in zijn greep. De crisis was niet alleen het gevolg van hebzucht bij bankiers, gebrekkig toezicht door de overheid en te nauwe banden tussen de politieke en financiële wereld. Zij was ook het gevolg van vergaande liberalisering van het internationale financiële verkeer. En van een ondernemingsbestuur dat vooral geïnteresseerd was in de beurskoersen. De crisis was kortom een systeemfout.

Intussen woekert de crisis verder voort, in de VS en in de Eurozone, in de overheidsfinanciën, in de bankensector en in de reële economie. In Europa is inmiddels sprake van zowel een diepe economische als fundamentele politieke crisis. Er is de noodzaak van acute crisisbeheersing, maar ook de diepere oorzaken van de crisis zijn nog onvoldoende aangepakt. Juist dat is het centrale thema van Lessen uit de crash. Het biedt een gedegen analyse van de crisis aan de hand van beschouwingen door internationaal erkende specialisten en wijst de weg naar nieuwe politieke antwoorden.

Frans Becker, Menno Hurenkamp en Paul Kalma vormen de redactie van Lessen uit de crash. Het boek bevat bijdragen van Arie van der Zwan, Jan Luiten van Zanden, Wim Boonstra, Donald Kalff, Hans Verkoren, Liesbeth Noordegraaf-Eelens, Arnoud Boot, Hans Schenk, Ieke van der Burg, Ben Dankbaar, Jasper Blom, Bob Kuttner en Anton Hemerijck.
 

Bestellen:

Te bestellen voor € 5,- exclusief verzendkosten door een mail met uw adresgegevens te sturen naar info@wbs.nl. Lees de pdf-versie in de bijlage.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl