Nog meer Amerikaanse toestanden

Hoe ervaren Nederlanders Amerika? Hoe verhoudt Amerikaans beleid zich tot Nederlandse beleid? Er valt veel negatiefs over het overheidsbeleid in de VS te vertellen. Maar er is ook een andere kant: in een bruisende, inspirerende stad als New York, maar ook op federaal niveau zijn tal van oude en nieuwe beleidsinitiatieven te vinden die het navolgen waard zijn.

Leden van de PvdA-afdeling New York grepen in vervolg op ‘Amerikaanse toestanden’ de pen en presenteren ‘Kaaskoppen en zoete wijn’: persoonlijke belevingen verwerkt in een kernachtige schets van het Amerikaanse leven. Van hondenpoep tot wetenschap, van kunst onder de grond tot feest op straat, van drugsverslaafde dakloze tot burgemeester.

Hans Anker, 'Het Mayor’s Management Report. Een jaarlijks rapportcijfer voor de burgemeester.'
Arend de Jong, 'De fans pakken de leiding.'
Whee Ky Ma, 'Een warm klimaat voor wetenschap.'
Rutger van den Hurk, 'Clean up after your dog! It’s the law.'
Lotte Vester, 'De High Line, van spoorlijn tot stadspark.'
Eelco Keij, ‘Excuse me, are you a registered Democrat?’
André Brands, 'Block Parties in Brooklyn.'
Reinier Prijten, 'Alle ogen op liefdadigheid.'
Rutger van den Hurk, 'Kunstzinnig onder de grond.'
Maarten Stienen, 'Goed zijn mag!'
Reinier Prijten, '"Thuis" in New York.'
Rutger van den Hurk, 'Ready, willing and able.'
Heleen Mees, 'Sexuele intimidatie op de werkvloer.'
Hans Anker, 'AMBER alerts'.
Maarten Stienen, 'Burgerluchtvaartbeveiliging.'
André Brands, 'CFA-instituut leidt op tot fondsbeheer.'
Lotte Vester, 'Slotinterview Lodewijk Asscher.'

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl