De Wiardi Beckman Stichting ontvangt overheidssubsidie, gekoppeld aan het aantal Kamerzetels van de PvdA. Een belangrijke bron van inkomsten vormen daarnaast donaties. In de jaarverslagen en financiële jaarrekeningen van de WBS vindt u een verantwoording van de inkomsten en uitgaven.

Jaarverslagen Wiardi Beckman Stichting

Jaarverslag 2019Jaarverslag 2018 ;Jaarverslag 2017; Jaarverslag 2016Jaarverslag 2015Jaarverslag 2014Jaarverslag 2013Jaarverslag 2012Jaarverslag 2011Jaarverslag 2010Jaarverslag 2009Jaarverslag 2008Jaarverslag 2007Jaarverslag 2006Jaarverslag 2005Jaarverslag 2004Jaarverslag 2003Jaarverslag 2002Jaarverslag 2001Jaarverslag 2000

Financiële jaarrekeningen Wiardi Beckman Stichting