De brieven van Stuuf Wiardi Beckman bevonden zich in een doos op de zolder van Van der Goes. Toen deze jeugdvriend van Wiardi Beckman overleed, werden de brieven door een oplettend familielid gevonden en gered. Mireille Berman en Marijke Halbertsma-Wiardi Beckman, beiden historica, hebben zich over de brieven ontfermd en een uitgave ervan voor ons verzorgd.

De brieven bieden niet alleen een prachtig beeld van een jeugdvriendschap, maar ook van de belevingswereld van ethische socialisten die uit rechtvaardigheidsgevoel de zijde van de klassenbewuste arbeiders kozen en een vooraanstaande rol zouden spelen bij de programmatische vernieuwing van de SDAP. Tegelijkertijd biedt dit boek een fraaie illustratie van de ideologische strubbelingen van een partij in de overgang van revolutie naar reformisme.

Bestellen
Als u 'En die twee jongens zijn wij' wilt bestellen, dan kunt u contact met ons opnemen via [070] 26 29 720 of info@wbs.nl. Als wij het boek op voorraad hebben, dan zijn de totale kosten € 25,- (inclusief verzendkosten).

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl