De Energietransitie heeft een lange termijn, structurele aanpak nodig. Het Energieakkoord is hooguit een eerste stap. De Wetenschappelijke Instituten van de politieke partijen en het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DOPP) hebben daarom een gezamenlijke Agenda geformuleerd voor zo’n structurele aanpak en hun visies daarop gegeven.

De Agenda is op 22 september aangeboden aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie, en aan een aantal Kamerleden.

De Agenda is hier te downloaden, en is opgesteld door:
Duurzaamheids Overleg Politieke Partijen (DOPP)
Teldersstichting (VVD)
Wiardi Beckman Stichting (PvdA)
CDA Wetenschappelijk instituut
Mr. Hans van Mierlo Stichting (D66)
Bureau de Helling (GroenLinks)
Guido de Brès Stichting (SGP)

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl