De PvdA en regionale economische politiek

In het rapport 'Een economisch mozaïek' wordt de ontwikkeling in de Nederlandse regio's buiten de Randstad geschetst, en worden de problemen en kansen van deze gebieden geanalyseerd. Aan de hand van een zestal aanbevelingen wordt een nieuwe agenda voor de PvdA voorgesteld. Deze agenda moet bijdragen aan een stevige sociaal-democratische visie op regionale ontwikkelingspolitiek.

De zes aanbevelingen uit het rapport luiden als volgt:

Steun op de sociaal-democratische traditie.
Investeer in kennis, innovatie en ondernemerschap.
Bevorder participatie.
Begin bij de regio zelf.
Boek winst met samenwerking.
Zorg voor een evenwichtige taakverdeling tussen overheden

'Een economisch mozaïek. De PvdA en regionale economische politiek' is een publicatie van de WBS in samenwerking met de Tweede-Kamerfractie.

Het boek is niet meer te bestellen, maar de pdf is in de bijlage te vinden.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl