Biografie van een kwetsbare munt

De politiek van de euro is een kritische analyse van de eurocrisis, geschreven door ingewijden. Wat zijn de oorzaken, de gevolgen en de oplossingen van de meltdown? En vooral: hoe kunnen we voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt?

Over de rol van de Europese Centrale Bank, de nieuwe toezichtunie, een sociaal Europa, en hoe de EU zich uit de crisis kan groeien. Over de democratische dilemma’s van de muntunie, de weeffouten van het Verdrag van Maastricht en het drama Griekenland.

Met bijdragen van Wim Boonstra, René Cuperus, Alman Metten, Ben Crum, Thijs Berman & Bernard Naron, Loukas Tsoukalis, Ida Praagman & Johan van Rens, Dragan Tevdovski, Arie van der Hek, John Grahl, Ieke van den Burg, Jacques Pelkmans, Alfred Kleinknecht, Anton Hemerijck & Frank Vandenbroucke en Paul Tang.

Uitgegeven door Van Gennep Amsterdam, mede mogelijk gemaakt door het WBS Europafonds.

Bestellen: 
Als u 'De politiek van de euro' wilt bestellen, dan kunt u contact met ons opnemen via [070] 26 29 720 of info@wbs.nl. Als wij het boek op voorraad hebben, dan zijn de totale kosten 5 euro (inclusief verzendkosten).

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl