Rick Stegeman is junior onderzoeker bij de Wiardi Beckman Stichting. Hij heeft een achtergrond in de politieke filosofie en economie, en heeft gestudeerd aan de universiteiten van Maastricht, Leiden en Leuven. Zijn interesse gaat uit naar verdelingsvraagstukken en rechtvaardigheidstheorieën.