Mark Elchardus heeft zitting in het curatorium van de WBS en is emeritus hoogleraar sociologie gaande Vrije Universiteit Brussel.