Vier jaar geleden begon ik mijn onderzoek naar (de organisatie van) de zorg. Sinds drie jaar schrijf ik bijna wekelijks een blog over mijn bevindingen. Tot nu toe heb ik in de blogs vooral gesignaleerd en soms geanalyseerd. Maar geleidelijk is de behoefte ontstaan om het accent te verleggen naar het zoeken van oplossingen. Het zorgstelsel is complex en kan niet zomaar op de schop worden genomen. Daar is trouwens ook nauwelijks draagvlak voor. Maar op deelgebieden zijn zeker verbeteringen mogelijk. Die verbeteringen wil ik uitwerken en voorleggen aan de mensen die er in de praktijk mee te maken hebben, aan degenen die de beslissingen nemen en aan (een vertegenwoordiging van) de groep die, curieus genoeg, nauwelijks betrokken is bij de besluitvorming over de zorg: de Nederlandse burger.

Deze werkwijze is intensiever dan wat ik tot nu toe heb gedaan en leent zich niet goed voor een wekelijkse blog. Ik zal blijven publiceren over de zorg, maar onregelmatiger: als de contouren van een andere aanpak zich aftekenen en rijp zijn voor een bredere discussie.  

De afgelopen jaren hebben verschillende lezers gereageerd op de blogs. Met suggesties, aanvullingen en kritische kanttekeningen. Ik ben dankbaar voor deze reacties; ze hebben mijn inzicht in de zorg verbreed en verdiept.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers