Onlangs riep de FNV het kabinet op de herkeuring van Wajongers uit te stellen. Eerst moeten er banen zijn waar deze jongeren aan de slag kunnen, anders is de herkeuring niet meer dan een botte bezuiniging. De FNV neemt de kwestie hoog op: als de herkeuring doorgaat vervalt voor de vakbeweging de basis van het Sociaal Akkoord.

De woordvoerster van GroenLinks in de Tweede Kamer heeft zich inmiddels achter de FNV geschaard.

Het motief van het kabinet voor de herkeuring ligt in de explosieve groei van Wajongers. In 2003 deden ruim 138.000 personen een beroep op de Wajong, in 2012 was dit aantal gestegen tot ruim 226.000. Kwamen er in 2003 8.200 Wajongers bij, in 2012 waren dat er 15.300. De belangrijkste oorzaak van de groei van het aantal Wajong-uitkeringen ligt niet in een toename van het aantal blijvend arbeidsongeschikte jongeren, maar in het gedrag van sommige gemeenten.

Sinds 2004 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de bijstand. De gedachte hierachter was dat gemeenten beter in staat zijn bijstandsgerechtigden naar werk te begeleiden.

Veel gemeenten hebben dat ook met grote inzet gedaan. Maar een aantal gemeenten heeft gebruikgemaakt van de (voor gemeente en voor de jongere) lucratieve mogelijkheid om bijstands-gerechtigde jongeren naar de Wajong te verwijzen.

Lees de rest van het artikel in de PDF.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers