De verkiezingsuitslag van 22 november 2006 heeft geleid tot verschillende onderzoeken naar het waarom van de nederlaag van de PvdA. De belangrijkste zijn het rapport van de commissie- Vreeman (De scherven opgeveegd) en de bundel Verloren slag van de Wiardi Beckman Stichting. Beide publicaties wijzen op de diversiteit van de achterban van onze partij, met groepen waartussen het lastig bruggen slaan is. Zo kent de PvdA sociaal-liberalen en klassieke socialisten (De scherven) en wordt er gesproken van een spagaat tussen onder meer hoger en lager opgeleiden (Verloren slag).

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers