In de opvatting van de sociaal-democratie moet ieder kind, ongeacht zijn of haar afkomst, de mogelijkheid hebben zijn of haar talenten te ontplooien. De PvdA heeft zich ook altijd ingezet om dat ideaal te verwezenlijken. De leerplicht, studiebeurzen, de vorming van brede scholengemeenschappen, het stond allemaal in dienst van het creëren van gelijke kansen. Zelf heb ik het nooit zo opgehad met grote scholengemeenschappen, maar er zat in ieder geval een gedachte achter: op een school waar verschillende vormen van onderwijs worden aangeboden zou het voor kinderen gemakkelijker zijn om door te stromen naar een hoger type onderwijs.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers