Het rijk laat meer en meer over aan gemeenten. Denk aan de jeugdzorg of de AWBZ. Het idee daarbij is dat gemeenten de lokale behoeften beter inschatten. En dat decentralisatie geld scheelt natuurlijk. In de praktijk werkt het vaak anders. Marijke Linthorst trok met vijf PvdA-wethouders conclusies voor de nabije toekomst.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers