Het huidige kabinet uiteindelijk wel geïnteresseerd in de Nederlandse samenleving als gemeenschap? Marijke Linthorst vreest van niet. Als de overheid zelf handelt volgens het principe ‘pakken wat je pakken kunt’, dan rest de burger weinig anders dan dat voorbeeld te volgen.