Den Haag, 8 november 2021 Aan: de partijvoorzitters en wetenschappelijke bureaus van PvdA, SP, GroenLinks, D66, Bij1, ChristenUnie, PvdD Betreft: hartenkreten maatschappelijke organisaties Beste collega, Met veel enthousiasme bied ik u hierbij een bundel aan met hartenkreten van maatschappelijke organisaties. We vroegen deze maatschappelijke organisaties naar hun doelstellingen, welke hobbels daaraan in de weg staan en wat linkse en/of progressieve politieke partijen gezamenlijk kunnen doen om die hobbels weg te nemen. De bijdragen in deze bundel geven heel concrete handvatten voor een links/progressief politiek programma. Neem het pleidooi van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland om sancties in de wet op te nemen voor als de overheid de verplichtingen die uit haar eigen wetten volgen, niet nakomt (zoals het recht op tijdige jeugdhulp). Of de noodkreet van Extinction Rebellion om te erkennen dat klimaatneutraliteit in 2050 te laat komt (omdat de aarde dan veel meer wordt verhit dan met 1,5 graad). Of neem de Woonbond, die wil dat huurders meer middelen in handen krijgen om af te dwingen dat hun huis wordt verduurzaamd. Of de Landelijke Cliëntenraad die wil dat burgers die een uitkering ontvangen dezelfde rechten krijgen als iemand die verdacht wordt van een strafbaar feit: onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Duidelijk is ook de hartenkreet van Tabaknee: beperk de verkoop van tabak tot een aantal tabakszaken met een vergunning. Neem de hartenkreet van Ieder(in) om snel een integrale visie te ontwikkelen op de zorg, ondersteuning én maatschappelijke participatie van mensen met een beperking of chronische aandoening. Deze bundel staat vol met dit soort concrete voorstellen. Laten we als linkse en progressieve politieke partijen de krachten bundelen en hoop putten uit de energie die bij de vele maatschappelijke organisaties zit die Nederland rijk is. En laten we ons daarbij niet tegen elkaar laten uitspelen. Deze bundel is een oproep aan de lokale en landelijke politici van linkse en progressieve partijen, hun partijorganisaties en wetenschappelijke bureaus. Opdat we ons samen sterk maken voor een Nederland waar gemeenschapszin en solidariteit voorop staan, in de strijd tegen onrecht en voor een duurzame toekomst. Laten we samen een programma maken dat Nederland beter maakt. Met vriendelijke groet, Klara Boonstra directeur Wiardi Beckman Stichting NB. De hartenkreten zullen worden aangevuld en zijn online te vinden op wbs.nl. Neem ze gerust over op de eigen websites en in eigen publicaties.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers