Een van de grootste arbeidsmarktproblemen voor de komende jaren is het verwachte gebrek aan medewerkers in het onderwijs en de zorg. Verschillende politieke partijen ontwikkelen initiatieven om jongeren te stimuleren in deze sectoren aan de slag te gaan. Zo stelde PvdA Tweede-Kamerlid Jet Bussemaker onlangs voor om jongeren die een vak kiezen in een sector waar een tekort heerst, zoals de zorg, te belonen door (een deel van) hun studiekosten te vergoeden.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers