Het al dan niet instellen van een verbod op het dragen van een burqa in de openbare ruimte heeft, zelfs tot buiten onze grenzen, tot heftige discussies geleid. Volgens sommigen is met zo’n verbod de godsdienstvrijheid in het geding, volgens anderen interventie vormen burqa’s een bedreiging van onze veiligheid.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers