Hoogopgeleiden waren de afgelopen decennia de winnaars van de globalisering en lager opgeleiden de verliezers. Maar nu Nederlandse bedrijven sterk zakken op de ranglijst van innovatiekracht dreigen ook voor hoogopgeleiden in de nabije toekomst onzekerheid en inkomstenderving, denkt Marijke Linthorst. Dat biedt kansen om nieuwe verbindingen tussen beide groepen te maken.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers