In het decembernummer van S&D pleit Paul Kalma voor een minder ‘schreeuwerige’ benadering van het immigratie- en integratievraagstuk: eenvoudige oplossingen bestaan niet. Daar ben ik het hartgrondig mee eens. Er is dringend behoefte aan méér nuance. Juist om die reden vind ik de inhoud van zijn bijdrage teleurstellend. Afgezien van de constatering dat de PvdA verregaand tekort is geschoten in het aangaan van het debat over de archaïsche kanten van de islam (ik zou overigens liever zeggen: van sommige culturen), komt hij eigenlijk niet verder dan de noodzaak om het tot dusver gevoerde beleid voort te zetten: verbeteren van het onderwijs, gedifferentieerde woningbouw en het bevorderen van sociale mobiliteit.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers