De zeer teleurstellende uitslagen van de verkiezingen van 6 maart en 15 mei nopen tot reflectie over de oorzaken ervan en tegelijk tot inhoudelijke en organisatorische veranderingen. Het eerste
behoeft niet volledig te zijn afgerond om met het tweede te beginnen....

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers