De verkiezingen voor de Tweede Kamer van mei 2003 leidden tot een politieke aardverschuiving. Mijn partij, de Partij van de Arbeid, leed een nederlaag, zoals nog nooit vertoond door bijna de helft van haar electoraat te verliezen. Een nieuwe partij, de Lijst Pim Fortuyn (lpf) kwam vanuit het niets op 26 van de 150 Kamerzetels. Dit resultaat is des te opvallender, daar de leider van de lpf negen dagen voor de verkiezingen vermoord werd.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers